LoginVIETNAMESEENGLISHJAPANESETHAICHINESEKOREANFRENCHRUSSIANGERMANSPANISHSELECT LANGUAGE
 

     
 Redefining Innovations, Reinforcing Commitments
 Innovative and Reliable IT Solutions for Business   Critical Requirements
free counters
Chúng tôi cung cấp các giải pháp và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu kinh doanh quan trọng của các tổ chức thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Ngân hàng, Du lịch, Sản xuất, Phân phối, Bán hàng, Dịch vụ, Tiện ích, Viễn thông, Xăng dầu, Y tế... Chúng tôi cung cấp các giải pháp và dịch vụ mới, sáng tạo, hỗ trợ bằng các chiến lược công nghệ vững chắc.

Chúng tôi có các sản phẩm phù hợp cho bán hàng thương mại điện tử, quản lý các khoản phải thu, doanh thu, các khoản phải trả, phân phối... Chúng tôi có các sản phẩm sáng tạo hỗ trợ các hệ thống quản lý, trao đổi tiền mặt, các hệ thống giữ chỗ trực tuyến và các trung tâm giải đáp khách hàng qua điện thoại.

Các sản phẩm chuyên biệt khác của chúng tôi bao gồm các chương trình cấu hình sản phẩm trực tuyến, các kho hàng trên web phục vụ B2B, tổng hợp doanh thu, các phần mềm giao tiếp ứng dụng, các bộ chuyển đổi giao tiếp (như RosettaNet, SWIFT).

Chúng tôi cung cấp một phạm vi rộng các dịch vụ mang tính chiến lược và chuyển đổi các mục tiêu kinh doanh của khách hàng thành hiện thực. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các khách hàng dựa trên các yêu cầu kinh doanh quan trọng, nhằm đạt được một giải pháp hiệu suất cao, thực tế theo một phương cách đúng thời gian và có hiệu quả.

Các nhà lãnh đạo kỹ nghệ đang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ở nhiều quốc gia.

Privacy PolicyTerms of UseContact Us